Misja i cele

Misja

?wiadczenie us?ug uzdrowiskowych dla mieszka?ców niesprzyjaj?cych ekologicznie regionów i organizacja ich wypoczynku.


Cele

1. Wyja?nienie i praktyka zasad Zdrowego Stylu ?ycia.

Stworzenie w?ród wypoczywaj?cych przyzwyczajenia do Zdrowego Stylu ?ycia.

2. Zmiana formatu od standardu sanatorium do snandardu po?epszonego sanatorium.

Zmieniaj? si? czasy i my zmieniamy si?. Wymagania naszych klientów do sanatorium, jako miejsca wypoczynku za ostatnie 10 lat uleg?y znacz?cym zmianom. Staramy si? sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom!

3. Stale inwestujemy w infrastruktur? sanatorium.

Wygodne pokoje wszystkich kategorii, Wi-Fi, fito-bar, sauna, sala sportowa ... i to nie wyczerpuj?ca lista nowo?ci 2011 roku!

4. Budowa nowego skrzyd?a sanatorium.