Wiadomosci sanatorium

Dzien medyka 2012

? 28 Сентября 2012 

W tym roku nasz zesp?? postanowi? odznaczy? swoje fachowe ?wi?to w jednym z o?rodk?w wypoczynkowych w okolicach Truskawca. Od razu po przyje?dzie kobiety zacz??y przyrz?dza? st??...

II Otwarte Mistrzostwa w W?dkarstwie (12-13 maja 2012)

? 15 Мая 2012 

Po raz kolejny, Jurij Prokopiw, lekarz urolog, szef dzia?u medycznego sanatorium "Po?udniowy", pokaza? swoj? staranno?? i zaanga?owanie. Tym razem, nie w swoim przytulnym gabinecie lecz na wodzie.

Odnowiona sauna w "Po?udniowym"

? 08 Мая 2012 

Po kapitalnym remoncie sanatorium "Po?udniowy" uruchomi? saun? z basenem i pokojem do wypoczynku. Teraz ka?dy z naszych go?ci ma mo?liwo?? odpocz??, nabra? si?y i rozkoszowa? si? nowym wn?trzem.