Wiadomosci sanatorium

Subotnik "Owocowy ogr?d"

? 28 Апреля 2012 

Nasz o?rodek jest dumny ze swojego 35-letniego "Ogrodu Zimowego", a teraz mamy kolejn? pociech? - "Owocowy ogr?d", kt?ry zosta? posadzony w s?siedztwie sanatorium.