Czas wolny

Wielu z naszych sta?ych go?ci doceniaj? nasz o?rodek za panuj?c? tu cisz? i spokój. Jednak cz?owiek to istota socjalna. Dla zdrowego stylu ?ycia, musimy komunikowa? si? z innymi lud?mi. Dla zapewnienia tego w naszym sanatorium stworzono wszystkie warunki:

1 2 

7 5 4

6