Zabiegi lecznicze

Baza diagnostyczna:

- Laboratorium kliniczne i biochemiczne

- pe?ny zakres bada? laboratorium SINEWO*

- Badanie ultrad?wi?kowe (USG)

- EKG

- Gabinet proktologa (sigmoidoskopia)

 

Baza lecznicza:

-Gabinet zabiegów na jelita (microlewatywa, prysznic jelit, hydrokolonoterapia)

- Wydzia? k?pieli

- Gabinet hydroterapii (prysznic cyrkulacyjny, Szarko, prysznic wznosz?cy si? dla nóg)

- Gabinety hydromasa?u

- Gabinety masa?u r?cznego**

- Gabinet Fizjoterapeutyczny

- Gabinet speleoterapii

- Wydzia? ozokerytoterapii

- Si?ownia

галерея

* pobieranie próbek do bada? odbywa si? bezp?atnie na terenie sanatorium. Op?ata bada? - wed?ug cennika laboratorium SINEWO.

** masa?ysta m??czyzna lub kobieta (w celu dotrzymania religijnych wymogów i psychologicznych w?a?ciwo?ci ka?dego pacjenta).